Chính sách giao/nhận

Ngay sau khi nhận xác nhận thông tin thanh toán thành công, chúng tôi sẽ tiến hành gửi xác nhận cho Qúy khách theo hình thức  điện tử qua email hoặc sms, theo thông tin Qúy khách đã đăng ký và được xác nhận lại bởi nhân viên của chúng tôi. Quý khách vui lòng lưu lại thông tin để xuất trình tại điểm xuất phát.